Put ka sebi – Kako da postanete sve što možete postati


"Put ka sebi" nije knjiga, već je budilnik. Budilnik koji ne želite da odložite kada ujutro zazvoni. Budilnik koji je tu da vas probudi i da vam kaže da je veme za buđenje. Vreme je da budete ono što trebate da budete, ono što želite da budete, ono što ste predviđeni da budete
Godina izdanja: 2018
6,65KM

Knjiga je pre svega zamišljena kao motivacioni alat, ali i kao priručnik koji čitaocima može biti od pomoći na njihovom putu. U knjizi čitaoci mogu naći brojne upitnike, kraće testove, savete, primere i vežbe, koji im dodatno mogu, kako doneti nove uvide i proširiti vidike, tako i dati energiju i snagu da istraju na svom putu.

Ova knjiga za cilj ima da čitaocima pomogne da se probude i počnu da žive svoj život, odnosno da se probude i postanu sve što mogu postati. Da razviju svoje talente i sposobnosti, da budu sve što mogu biti i da žive život u skladu sa samim sobom. Odnosno, da krenu na put ka sebi. Knjiga je pre svega zamišljena kao motivacioni alat, ali i kao priručnik koji čitaocima može biti od pomoći na njihovom putu. U knjizi čitaoci mogu nači brojne (u praksi proverene) upitnike, kraće testove, savete, vežbe i sl. koji im dodatno mogu, kako doneti nove uvide i proširiti vidike, tako i dati energiju i snagu da istraju.

U uvodnim delovima knjige bavimo se pre svega nekim od najčešćih prepreka na koje ljudi nailaze na putu ka sebi, odnosno razlozima i izgovorima zbog kojih ljudi nikada i ne krenu na put ka sebi. Navedeni razlozi su sledeći: spoljašnje okolnosti, životni scenario, tuđi uticaji, strah od promene i uspeha, nedostatak vere u samoga sebe, življenje za druge a ne za sebe i sl.

U delovima knjige pod nazivima Prvi korak ka sebi i Kako pronaći svoj put?, bavimo se trenutnim stanjem u žviotu čitaoca i željenim stanjem to jest njegovim ciljevima i snovima. Kroz različite teme i vežbe, čitaoci će biti podstaknuti da se ‘’pozabave’’ kako kvalitetom njihovog trenutnog života, tako i kvalitetom njih samih, kao bi se jasno suočili sa realnošću i doneli odluku o tome gde će ići od sada. To jest, da li će samo tapkati u mestu ili će krenuti napred.

U preostalim delovima knjige, bavimo se detaljnom razradom puta ka sebi – tj. načinima kako ljudi mogu da ostvare sve svoje talente i potencijale (kako treba da razmišljaju, šta treba da rade, kakav stav treba da usvoje i sl.). Pored toga, u ovim delovima knjige će dobiti i brojne praktične savete iz oblasti postavljanja ciljeva, planiranja, istrajavanja i sl. Biće upoznati i sa tehnikama i alatima koji im mogu biti od velike koristi na njihovom putu – kao što su Jurnal, Vision board, Kolaž, tehnike za postavljanje ciljeva i rešavanje problema i sl.

Pored navedenoga, u knjizi se mogu naći različite misli vezane za temu knjige, kao i primeri poznatih (Novak Đoković i Ivan Ivanović) ali i nepoznatih ljudi koji su na putu da ostvare sve svoje talente i potencijale.

Kupci koji su kupili ovaj proizvod kupili su i