RSS

Novosti

Amber je prva regionalna digitalna izdavačka platforma koja nudi autorima i izdavačima da profit od prodaje vlastitih izdanja doniraju u dobrotvorne svrhe. Fundraising ili prikupljanje donacija online je popularan način danas da udruženja, organizacije ili pojedinci s ciljem da pomognu drugima na brojne načine, prikupe financijska ili druga sredstva za potrebe svojih humanitarnih aktivnosti.
Amber.ba je online! -5. august 2020
Započnite priču sa nama